تبلیغات در اینترنت

pic01.jpgچرا تبلیغات اینترنتی؟
آمارها نشان می دهند، تعداد کاربران ایرانی اینترنت با سیر صعودی چشمگیری رو به افزایش است. با توجه به گسترش روز افزون مخاطبین اینترنتی در زبان فارسی، معرفی صحیح و مناسب یک سایت یا محصول به مشتریان در عرصه اینترنت، ضروری و مهم به شمار می رود. این جمعیت رو به افزایش، زمان زیادی در سایتهای مختلف فارسی سپری می کنند. انجمنهای گفتگو اینترنتی (forum) ، یکی از جوامع فعال مجازی به شمار می روند. انجمنهای لیــان پرتال به عنوان یک وبســایت علمی پر بازدید به زبان فارسی شناخته شده است و روزانه تعداد زیادی از کاربران فارسی زبان، از گروه های مختلف سنی و با سلایق متنوع، به این انجمن مراجعه و به پرسش سوال ، آپلود ، دانلود ، بحث و تبادل نظر می پردازند. معرفی محصولات و خدمات شما، توجه بیشتر قشر اینترنتی (که عموما جوان و تحصیل کرده هستند) به محصولات شما را نتیجه می دهد.

pic02.jpgراه حل چیست ؟

از آنجایی که روزانه بازدیدکنندگان فراوانی از گروه های سنی مختلف به انجمنهای لیــان پرتال مراجعه می کنند، لیــان پرتال با امکان تبلیغات متنی و تصویری امکان معرفی محصولات و سرویسهای شما را فراهم می سازد.